Ieškantys praktikos studentai: 228
Aktyvūs pasiūlymai: 289
Ieškantys praktikos studentai: 228
Aktyvūs pasiūlymai: 289
 
   
 
Titulinis puslapis > Auktosios mokyklos > Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas

Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas

Studentų skaičius: 22500
Miestas: Vilnius

Informacija apie mokslo instituciją:

Vilniaus universitetas, viena seniausi? ir ymiausi? Vidurio ir Ryt? Europos aukt?j? mokykl?, ?kurtas 1579 metais. Universitete suteikiami geb?jimai trij? pakop? studijoms: bakalauro, magistro ir doktorant?ros. 2010 metais Universitete studijas organizuoja 12 fakultet?, kuriuose studijuoja ?vairi? studij? siekiantys studentai. Ekonomikos fakultetas si?lo dienines, vakarines, neakivaizdines, nenuosekli?sias (ilyginamosios, pokolegin?s, parengiamieji kursai antrosios pakopos studijoms) studijas. Fakultete vykdomos bakalauro, magistrant?ros ir doktorant?ros studijos. Vadybos ir verslo administravimo krypties studijos skirtos praktin?ms ekonomin?ms problemoms, kylan?ioms ?vairiuose ekonomin?s veiklos lygiuose (kompanijose, ?vairaus profilio verslo ?mon?se, valstybin?se institucijose), nagrin?ti ir spr?sti. Vykdomos komercijos (prekybos), verslo rizikos ir draudimo, verslo organizavimo, marketingo ir globalaus verslo, vadybos ir verslo organizavimo, socialin?s ekonomikos, bankininkyst?s, finans?, tarptautin?s ekonomikos, ekonomin?s analiz?s, verslo informacini? sistem? bakalaur? studij? programos. Programomis siekiama rengti kvalifikuotus specialistus geban?ius puikiai analizuoti ir vertinti ekonominius rinkos poky?ius.

Kontaktai:

Adresas Saul?tekio al. 9, II r?mai, LT-10222 Vilnius
Telefonai 8 5 236 61 20
Faksas 8 5 236 61 27
Daugiau informacijos http://www.ef.vu.lt